M:ABU Zoom 30 merikalastusvapa ja Ambassadeur 30 kela IGFA

W.R.C.