Eteläisin paikka mistä voi saada raudun

Rautupilkille