Läsäkoski on Suomen paras ja ainoa vastuullinen taimenen

Lähde: 

Läsäkoski on Suomen paras ja ainoa vastuullinen taimenen koskikalastuskohde.

Mitä tarkoittaa vastuullinen koskikalastuskohde? Siellä on kaloja säästävät kalastussäännöt, kuten esim. lyijyttömät painot, väkäsettömät koukut, solmuton havas haavissa sekä riittävän pitkä lisääntymisalueita suojeleva kahluukielto. Pelkästään tämä ei riitä. On pidettävä myös huolta kutu- ja poikasalueista sekä kunnostettava niitä säännöllisesti. Suositus kahlaamisen välttämiseksi näkyy meillä hyvänä poikastiheytenä Niskakosken poikasalueella. Osoituksena hyvästä kehityksestä voi pitää poikasmäärän kasvua vuoden 2016 lasketusta 27 kappaleesta viime syksyn 35 kappaleeseen.

Kalakannan, veden laadun ja lämpötilan päivittäinen seuranta on myös järjestettävä huolellisesti. Läsäkoskella nämä asiat ovat kunnossa. Virallisesti tämän on todennut myös Ely-keskus perusteluissaan poikkeusluvalle kalastuksen järjestämiseksi Läsäkoskella. Täällä kalastaja ei riko lakia, koska lain edellyttämä poikkeuslupa on myönnetty. Tämä lupa on myönnetty ehdoilla, jotka Läsäkoskella ovat olleet pääosin käytössä jo vuosia. Taimenen lisääntymiseen ja elinolojen parantamiseen tähtäävä toiminta on myös vaikuttanut päätökseen. Toivomme, että tästä toimintamallista voisi luoda standardia suomalaisten kalastuskohteiden keskuuteen. Vastuullisia koskikalastuskohteita pitää saada Suomeen nopeasti lisää, jotta taimenkannat saadaan elpymään.