Koska Tornionjokilaaksoa on alettu asuttamaan? Ainakin jo 1100-luvulla,

Lähde: 

Koska Tornionjokilaaksoa on alettu asuttamaan?

Ainakin jo 1100-luvulla, mahdollisesti jo 1000-luvulla. Vanhinta inhimillistä asutusta ja toimintaa ylläpitivät saamelaiset, myös laakson alaosissa. Eläminen ja asuminen perustui pyyntiin eikä siitä vielä aiheutunut luonnonmaiseman pysyvää muutosta.

Tornionjokilaakson luontonimistä voidaan päätellä, että ensimmäiset pysyväksi jääneet uudisasukkaat tulivat huomattavalta osin Hämeestä. Oletettavasti he olivat aiemmin harrastaneet eränkäyntiä alueella, mahdollisesti jo 800-luvulla. Myös heille pyynti oli ratkaisevan tärkeä elämisen perusta, mutta heille kuului lisäksi karjanhoito ja niittyjen hyväksi käyttö elinkeinoihin. Sen myötä luonnonmaisema alkoi muuttua kulttuurimaisemaksi.

Asutus asettui Tornionlaakson sisäosiin, koska ihmiset, jotka sitä olivat alulle laittamassa, olivat lähtöisin sisämaasta. Asuinpaikan valinnasa kiinnitettiin huomiota lappalaisten läsnäoloon turkisten hankkijoina, joki- ja järvikalastusmahdollisuuksiin ja erityisesti niittyihin karjanhoidon edellytyksenä.

Uudisasukkaiden saapuminen jokilaaksoon johti osin saamelaisten sulautumiseen heihin, mutta etupäässä saamelaisten väistymiseen alueelta. Mahdollisesti he väistyivät ensin jokilaakson ulkopuolisille järvirannoille. 1500-luvun alussa ilmeisesti heitä ei asunut Pellon alapuolella yksittäisiä kalastajalappalaisia lukuunottamatta. Tornion- ja Muonionjokilaaksot olivat pohjoisilta osiltaan kuitenkin puhtaasti saamelaisten maata.
📷✏Minna

#lappeanlohi #kylmamaa #kylmäonkaunista #thewarmthofthearctic #tornionjoki #tornionjokilaakso #asutus #historia #saamelaiset #uudisasukkaat #lappi #lapland #visitlapland