Kalastussäännöt ovat tärkeässä roolissa taimenkannan kehittämisessä

Lähde: 

Kalastussäännöt ovat tärkeässä roolissa taimenkannan kehittämisessä niin Läsäkoskella kuin muissakin kalastuskohteissa. Läsäkoskella on harjoitettu valikoivaa kalastusta jo vuodesta 2000. Taimen on ollut siitä lähtien rauhoitettu, mutta muita kaloja on voinut ottaa saaliiksi vallitsevien määräysten ja rajoitusten mukaisesti.

Läsäkosken kalastussäännöt ovat olleet hyvät, mutta ne tarkentuvat entisestään tulevalle kaudelle. Uskomme vakaasti, että kalat huomioon ottavilla säännöillä vaikutetaan myönteisesti kalastustapoihin, kahlaamiseen ja etenkin kalan käsittelyyn. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun kohteessa esiintyy rauhoitettua kalalajia ja/tai kalastuksessa on riski alamittaisten kalojen tarttumiseen vieheeseen.

Varsinkin pienempien kalojen säästämiseksi Läsäkosken kalastussäännöissä on määrätty väkäsettömät koukut, joissa kita saa olla suurimmillaan 11 mm sekä lisäksi kahluurajoituksia. Lisäksi säännöissä on määrätty koukkumäärärajoituksia, solmuton havas ja kalaan koskeminen vain paljain märin käsin. Haluamme ohjata kalastajiamme säästämään taimenia entistäkin paremmin, joten uutena sääntönä tulee taimenen tai järvilohen kuvaaminen veteen. Aikaisemmin tämä oli suosituksena, mutta nyt niitä ei enää saa nostaa vedestä, koska jokainen sekunti poissa vedestä heikentää niiden selviämismahdollisuuksia.

Kala vapautetaan pitäen se haavissa ja vedessä koko ajan. Kalan kanssa voi kyllä kuvaa varten poseerata, mutta se on pidettävä vedessä. Sitä ei saa nostaa vedestä kokonaan ylös. Ei käsillä, ei haavilla eikä mitenkään muutoinkaan. Näin turvataan entistäkin paremmin kalan selviäminen vapautuksen jälkeen. Näin menetellen kalaan ei synny niin helposti pysyvää ulkopuolista eikä sisäistä vammaa ja lisäksi se pystyy hengittämään koko ajan. Tämä on tärkeää etenkin veden lämmön ollessa yli 18oC. Tavoitteenamme on turvata varsinkin suurikokoisten taimenten selviytyminen, jotta syksyllä ne olisivat valmiita tuottamaan runsaasti uusia voimakkaita ja elinvoimaisia poikasia koskeen.

Olemme ohjanneet kalastusta Läsäkoskella jo pitkään. Teidän avullanne ja näillä toimilla olemme havainneet taimenkannan laadun sekä vahvuuden kehittyvän myönteiseen suuntaan. Mielestämme näin toimien voidaan palauttaa taimenkannat entiseen loistoonsa.
Lue tarkemmin uudet säännöt osoitteesta http://lasakoski.fi/saannot-ja-ehdot/