Kymmenen kysymystä kalastusammattiin opiskelusta

Livian kouluttajat vastasivat kysymyksiin eri kalastusalojen opiskelusta ja tulevaisuuden näkymistä. Kun unelmana on tehdä harrastuksesta ammatti, kalat ja kalastus tarjoavat monta vaihtoehtoa tulevaisuuden suunnitelmille.
 
Livian Ammattiopistossa Paraisilla voi kouluttautua kalastusammattiin kalastusmatkailun lisäksi myös kalavesien hoitoon, vesiviljelyyn ja ammattikalastukseen sekä kalanjalostukseen.


Mitä uutta 2024 on Kalakoululla tarjota?
Tänä vuonna käynnistyy uutena kalavesien hoidon opiskelu. Tämän opintoalan ammattilaiset tulevat toimimaan biologien työpareina ja he toteuttavat käytännön toimia maastossa. Esimerkkejä työtehtävistä ovat kutualueiden ennallistaminen, koekalastus ja vesistöjen kunnostustoimenpiteet. Lue lisää.

Mitä asioita vesiviljelyssä opiskellaan?

Opiskelijat koulutetaan toimimaan kalanviljelylaitoksissa esimerkiksi ruokinnassa, kalojen sairauksien ehkäisemisessä ja kalakuormien teossa. Koulutuksessa opetellaan myös laitoksilla olevien laitteiden käyttö ja huolto. Opiskelu on hyvin monipuolinen. Tästä linkistä voi katsoa, mitä erilaisia asioita koulutukseen sisältyy.
 
Mikä on edistyksellistä tällä hetkellä vesiviljelyssä?
Vesiviljelyn trendinä on kiertovesiviljely, jossa kaloja kasvatetaan suljetussa ympäristössä ilman, että ravinteita päästetään vesistöihin. Kalanviljelyn yhteydessä syntyviä ravinteita voidaan käyttää esimerkiksi kasvihuoneissa vaikkapa tomaatin kasvatuksessa. Tämä on tulevaisuuden ruuantuotantoa. Jopa tavalliset kotitalouden voisivat pitää pieniä tuotantopisteitä, joissa voisi kasvaa kalaa ja kasviksia. Tämä tuotannonala on mielenkiintoinen ja sen osaajille on kysyntää työmarkkinoilla.
 

 
Mitkä olisivat mahdollisia työpaikkoja vesiviljelyn alalta?
Kalanviljelylaitokset hakevat uusia työntekijöitä koko ajan. Ala on kasvussa ja työvoiman tarve on tulevaisuudessa kova. Koulussa käy ajoittain alan yrityksiä rekrytoimassa työntekijöitä, joten koulu on hyvä linkki työelämään. Tuotantolaitokset tarvitsevat myös kalanjalostuksen ammattilaisia, sillä monissa tuotantolaitoksissa toteutetaan koko ketju aina poikasten kasvatuksesta valmiiden kalatuotteiden jakeluun.
 
Minkälaiselle henkilölle elinkeinokalastus eli ammattikalastus sopii?
Ihmiselle, joka nauttii käytännön töistä ja ulkoilmassa olemisesta. Opiskelu tehdään 90% ulkona tai pyydysrakennustiloissa. Kalastusammatti on eräänlainen käsityöammatti. Useimmat kalastajat ovat itsenäisiä yrittäjiä.
 

 

 
Sopiiko ammattikalastuksen koulutus sisämaan kalastuksesta kiinnostuneille?
Vaikka oppilaitos sijaitsee merenrannalla, meiltä saa valmiudet myös sisävesillä kalastamiseen. Kalastuksessa perusperiaatteet, ja pitkälti pyydyksetkin ovat samankaltaisia, kalastettiinpa sitten merellä tai sisävesillä. Opiskelun aikana vierailemme esimerkiksi Pyhäjärvellä muikunpyynnissä ja ravustamassa. Lisäksi opettelemme erilaisten pyydysten rakentamista ja ne toimivat niin merellä kuin sisämaassa.
 
Minkä trendaa nyt ammattikalastuksessa?
Tämän hetken menestyksen avaimet ovat hyvät verkostoitumistaidot ja uusien myyntikanavien hallitseminen sekä jalostusarvon nostaminen. Erilaiset ruokapiirit esimerkiksi REKO-mahdollistaa tuotteiden myynnin kuluttajalle uudella tavalla. Saaliin jalostaminen nostaa sen arvoa, joten siitä on tullut yhä oleellisempi asia ammattikalastajana toimimisessa. Meillä on aikuispuolella opiskelijoita, jotka ovat toimineet jo pitkään kalastajina, ja he tulevat kalakoululle opiskelemaan kalanjalostusta.
 

Mikä on kalavesienhoidon osaamisala?
Iktyonomin opinnot lopetettiin monta vuotta sitten ja tämä koulutus tulee hieman paikkaamaan sitä. Tämä on laaja-alainen koulutus koko kalastusalalle. Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi, joista toinen keskittyy teolliseen kalatalouteen ja toinen tutkimuskentän tehtäviin. Työllisyysnäkymät ovat näiden alojen parissa hyvät.
 
Koulutettava tulee perhehtymään eri kalastuselinkeinoihin niin teoriassa kuin käytännön töissä. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on laajat tiedot koko kalastusalasta ja siellä toimimisesta. Työpaikkoina voivat olla tällaiselle henkilölle esimerkiksi tuotantolaitosten esimiestehtävät, tutkimuslaitokset tai järjestöt, joissa tarvitaan laajaa näkemystä kalataloudesta.
 
Minkälaisiin paikkoihin ammattikalastusta opiskelleen voivat tulevaisuudessa työllistyä?
Perinteisten ammattikalastuksen töiden rinnalla avautuu myös mahdollisuus työllistyä esimerkiksi troolareille. Näiden työpaikkojen lisäksi myös tutkimuskentällä tarvitaan ammattikalastusalan tuntevaa työvoimaa. Siellä tarvitaan myös käytännön kenttätöitä tekeviä ja kalojen kanssa työskentelyä tuntevia henkilöitä.
Miksi kalanjalostajan ammattilaisia haetaan nyt enemmän kuin koskaan?
Yritykset laajentavat toimintojaan ja he etsivät perusammattitaidon hallitsevia kalanjalostajia. Alalla on meneillään sukupolvenvaihdos ja moni kalanjalostaja on jäämässä eläkkeelle. Kala kiinnostaa terveellisyytensä vuoksi. Ruodoton kala ja jalostettu kala ylipäätään maistuvat lapsille ja nuorille aikuisille.
 
Mitä uutta kalanjalostuksessa on nyt meneillään?
Kotimaisen kalan suosio on kovassa kasvussa. Kalatiskeiltä kysytään yhä enemmän kalan savustamisesta ja suolaamisesta sekä muista käsittelytavoista, joihin kalanjalostajat ovat oikeita henkilöitä vastaamaan. Paikan päällä tehdyille kalapihveille on kysyntää. Kalaa halutaan ostaa jalostettuna, paikallisesti valmistettuna.
 
Sushi-tarjonta on kasvanut huikeaa vauhtia Suomessa. Pakatut sushit menevät kaupaksi ja sushi-business on laajentunut jo elintarvikekauppoihin. Esimerkiksi monessa Citymarketissa on sisällä sushi-baari, josta voi noutopöydän periaatteella ostaa monia kalasusheja.
 
*********
Lisätietoja voi kysyä ammattiopisto Livian kouluttajilta.
Elinkeinokalastus. Lari Karlsson  / 050 4772207
Kalavesien hoito. Arto Katajamäki / 050 3555 569
Vesiviljely. Jaakko Lumme / 050 560 7590
Kalanjalostus. Riikka Heino / 050 355 7446
Kalastusopastus. Jesse Salonen / 050 574 3221
 
Kaikki opintoihin liittyvät kysymykset. Opintosihteeri: Tiina Böckerman / 050 303 6513
 
Sähköpostit osoitteisiin etunimi.sukunimi@livia.fi

Lue lisää koulutuksesta Livian sivuilta.