Ammattina kalastus - kalanjalostus ja -viljely ovat menestyviä aloja

Miten hankkiutua kalastusalalle töihin? Tässä jutussa käydään lyhyesti läpi, mitä vaihtoehtoja Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa kalastustoimialasta kiinnostuneille. 

Kalatalouden perustutkinto sopii kaikille

Kouluun voi hakea heti peruskoulun jälkeen tai myöhemmin hakijan iästä riippumatta. Jatko-opiskelut tai aikaisempi työkokemus voidaan lukea eduksi monessa tapauksessa, mikä lyhentää opiskeluaikaa. Tyypillisesti jatkuvan haun kautta tulleet opiskelijat valmistuvat 2-3 vuoden aikana.
 
Kalastusharrastus on eduksi opiskelupaikkaa haettaessa, sillä kiinnostus kalabiologiaan ja urheilukalastukseen kertoo siitä, että opiskelijalla on hyvät pohjatiedot ennen koulutuksen alkua. Opiskelijalta edellytetään riittävä suomenkielen taitoa, joka mitataan kielikokeilla. 
 
Koulutuksen aikana erikoistutaan johonkin seuraavista neljästä eri ammatista: kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastuksenohjaaja ja ammattikalastaja.

Kalataloutta opiskellaan Salpauksen Asikkalan toimipisteessä, joka sijaitsee Päijänteen rannalla. Samalla paikalla sijaitsee myös maatalouden ja lemmikkieläinten opintoalat.

Opiskelijoille ilmainen asuminen ja ruoka
Opiskelu tapahtuu Asikkalassa, joka on noin 30 min automatkan päässä Lahdesta pohjoiseen. Koulutuslaitoksen yhteydessä on asuntola, jossa opiskelijat voivat asua veloituksetta. Ilmainen aamupala, lounas ja päivällinen kuuluvat myös opiskeluoikeuteen.
 
Kalanjalostajan monipuolinen ammatti
“Kulutuskäyttäytyminen on muuttunut suuntaan, jossa kalaa halutaan ostaa entistä pidemmälle jalostettuna. Suomessa kasvatetaan ja Suomeen tuodaan paljon kalaa, jotka vaativat jatkokäsittelyä. Kalajalosteet ja mahdollisimman valmiiksi käsitellyt tuorekalat tulevat yhä suositummaksi, joten niitä varten elintarvikealan toimijat tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa.”, toteaa Salpauksen kalatalouden lehtori, Arto Immonen. Valmistuneiden opiskelijoiden työtilannetta voidaan sanoa hyväksi.
 
Kalanjalostajan palkka on alkaen noin 2000 euroa. Työkokemuksen lisääntyessä ansiot kasvavat. Alalla tarvitaan myös henkilökuntaa työnjohto- ja myyntitehtäviin, joissa ansiot voivat olla 3000-3500 euron tuntumassa. Suurin osa työllistyy palkkatyöhön keskisuuriin ja suuriin alan yrityksiin.
Lue lisää kalanjalostajan opinnoista.

Kalatukku E. Eriksson Oy:n tuotannossa kalanjalostajat sekä käsittelevät kaloja että valmistavat niistä valmiita elintarvikkeita. Vuoden aikana olevat erilaiset juhlapyhät ja sesongit vaikuttavat, mitä töitä kulloikin tehdään.
 
Kalanviljelijä menestyy Suomessa
Kotimaisesta kalasta eniten kulutetaan kasvatettua kirjolohta. Kysynnän vuoksi alalle tarvitaan jatkuvasti uutta työvoimaa sekä rannikon että sisämaan kalanviljelylaitoksiin. Elintarvikkeeksi päätyvän kalan lisäksi kalanviljelijä tuottaa myös kalanpoikasia istutuksiin.

Suomalainen vesiviljely on Euroopan mittapuussa huipputasoa ja alalla on tärkeä merkitys syrjäseutujen työllistäjänä. Kalaa kasvatetaan myös istutuksia varten. Viljelijän palkka alkaa noin 2000 eurosta ja alalla on myös mahdollisuus edetä myös korkeammin palkattuihin tehtäviin. Työllistyminen tapahtuu pääosin palkkatyöhön. Lue lisää kalanviljelyn opiskelusta.
 
Kalastuksenohjaaja ja ammattikalastaja
Koulutuskeskus Salpauksessa voi myös erikoistua matkailualalle kalastuksen ohjaajaksi eli kalastusoppaaksi. Suomessa on myös olemassa erillinen kalastusoppaan ammattitutkinto, joka on noin vuoden kestävä koulutus. Tätä koulutusta varten tulee olla vähintään 18-vuotias, mutta kalastuksenohjaaksi voi ryhtyä opiskelemaan heti peruskoulun jälkeen.
 
Salpauksen koulutus antaa hyvät valmiudet myös ammattikalastajan ammattiin, koska opiskelun yhteydessä voi hankkia taitoja kalanjalostamisessa. Jalostamalla saalistaan ammattikalastaja voi nostaa saaliinsa arvoa. Monet ammattikalastajat toimivatkin samalla kalanjalostajina. Sekä kalastuksen ohjaaja että ammattikalastaja työllistyvät pääosin yrittäjiksi. Kalastuksen ohjaajana on myös valmiudet työllistyä kalastusvälinemyyjäksi tavarataloketjuihin.
Lue lisää kalastuksenohjaajaksi opiskelusta.

Osa opiskelusta on lähiopiskelua koululla ja osa etäopiskelua maastossa. Tässä kuvassa ollaan siianongintaan tutustumassa Helsingin edustalla.
 
Työssäoppiminen on hyvä väylä kohti työpaikkaa
Opiskeluihin kuuluu työssäoppiminen eli työharjoittelu, joka on oikealla työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Salpauksen opiskelijoita opiskelee vuosittain esimerkiksi kalatiskeillä, kalanviljelylaitoksilla, kalastusvälinekaupoissa ja kalanjalostusyrityksissä.

Kalanjalostajan monipuolinen työnkuva
Petri Hekko Kalatukku E. Erikssonista kertoo, että alalla on kysyntää henkilöistä, jotka osaavat monipuolisesti kalankäsittelyn eri vaiheita, mutta myös esimerkiksi savustamisen ja sushien valmistamisen. Kalanjalostajan ammatti ei ole enää pelkkää liukuhihnatyötä, vaan työntekijät tekevät erilaisia tehtäviä. Tämä työskentelymalli tukee työssä jaksamista ja ergonomisten työtapojen käyttämistä. 
 
Petri Hekon mukaan kysyntää on myös tiettyjen työvaiheiden erityisosaajista. Sellainen on esimerkiksi taitava leikkaaja, joka osaa halkoa kaloja paineilmaveitsillä ja fileoida laadukkaasti hyvällä saannolla.
 
Jalosteilla ja valmistuotteilla on havaittavissa selkeää kasvua ja alalle haetaan jatkuvasti uutta työvoimaa. Tällä hetkellä Kalatukku E. Erikssonin henkilökunnasta noin 90% on vakituisia ja 10% vuokranvälitysyrityksistä rekrytoitavia kalanjalostajia. Oman uran kehittäminen on myös mahdollista. Yrityksessä työskentelee henkilöitä, jotka ovat aloittaneet tuotannosta ja päätyneet myyjä- ja työnjohtotehtäviin. Tuotannon vahvuus on tällä hetkellä 40 henkilöä.

Kalatukkku E. Erikssonilla valmistetaan mm. blinejä, susheja ja terriinejä. Näiden valmistus kuuluu kalanjalostajan työnkuvaan.

Kalanviljelijän ammatti mahdollistaa osa-aikaisen työn
Tero Puttonen Nordic Trout Ab:sta toteaa kalatalouden perustutkinnon antavan hyvät perusteet kalanviljelyssä työskentelemiselle. Laitosyksiköt ovat erilaisia ja työnantajat jatkokouluttavat henkilöstön itse kuhunkin kohteeseen erikseen. Alalle on tyypillistä työvoiman kysyntäpiikit, joista suurin on kesäaika, jolloin töitä tehdään kahdessa vuorossa. Talvikuukausiin nähden työvoiman määrä kesäksi voi jopa kolminkertaistua.
 
Työ laitoksissa vaihtelee paljon vuodenaikojen mukaan. Keväällä tapahtuu uuden kalakauden aloitus ja kalakuormien teko. Kiireinen kesäaika koostuu ruokinnasta ja laitosten ylläpitotöistä. Syksyllä yksi tärkeimmistä työtehtävistä on kalojen rokotus. Kalojen lajittelua tehdään keväästä syksyyn.
 
Tero Puttosen mukaan kalankasvatus on alkutuotannon aloista kasvava ja trendikäs sekä uskoo lisääntyneeseen työvoiman tarpeeseen tulevaisuudessa.
 
Kalastustyö ei tappanut harrastusta
Koulutuskeskus Salpauksessa opiskellut Miko Paasiranta (s. 1996) valmistui 2015 kolmivuotisen koulutuksen jälkeen ja työskentelee nykyään Salpausselän Kalalla. Päivittäinen työ koostuu fileoinnista, savustuksesta, suolauksesta, siivutuksesta ja pakkausesta. 
 
“Aloittaessani kalatalouden perustutkinnon, en vielä tiennyt, mikä olisi erikoistumisalani. Innokkaana kalastusharrastajana mietin aluksi kalastuksen ohjaajaa, mutta päädyin opiskeluiden edetessä kalanjalostukseen. Opiskelen mahdollisesti myöhemmin kalastusoppaan ammatin tähän rinnalle.”, Miko toteaa. Kalastusharrastus on edelleen kova juttu ja hän käy esimerkiksi perhokalastamassa Lapissa ja uistelee aktiivisesti Lahden seudulla.
 
Miko näkee, että koulun kautta on hyvä mahdollisuus saada perustietojen lisäksi myös linkkejä työnantajiin. Kontaktit aikaisempaan työpaikkaan kalatiskille ja nykyiseen pestiin syntyi koulutoiminnan kautta.
 
Miko on kokenut, että ammattia arvostetaan eräänlaisena käsityönä ja kotimaisen kalan kysyntä on kasvamassa. Työssä voi kehittää itseään äärettömiin.

 
Miten haku tapahtuu?
Hakeminen tehdään Opintopolku-palvelun kautta. Hakemuksen jättämisen jälkeen tehdään haastattelu, joka tarkoituksena on selvittää soveltuvuus ja motivaatio alalle. Päätös ilmoitetaan yleensä noin kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä ja opiskelu alkaa 1-3 kuukauden päästä päätöksestä.
 
Lisätietoja koulutuksesta: Arto Immonen | 044 708 0196 | arto.immonen@salpaus.fi